Jak vyhlásit osobní bankrot?

Nejprve je nutné podat návrh na povolení oddlužení a připojit k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, tento návrh může podat pouze dlužník, ale pokud by bylo insolvenční řízení už zahájeno na žádost věřitele pak má dlužník pouze 30 dní na to, aby podal návrh na oddlužení. Návrhy se zasílají na krajský soud.

Zahájení osobního bankrotu

Je rozhodnutí insolvenčního soudu o osobním bankrotu, tedy zda se bankrot schválí a jakou formou bude probíhat oddlužení, možnosti jsou dvě a to zpeněžení majetku nebo splátkový kalendář.

Zamítnutí návrhu na osobní bankrot

Je třeba brát na vědomí, že insolvenční soud může váš návrh na oddlužení zamítnout a to z několika důvodů, např. pokud by se jednalo o nepoctivý záměr, nebo by nebylo možné věřitelům zaplatit alespoň 30% z výše dluhů (pokud nepovolí věřitelé méně). Doporučujeme pečlivě prostudovat insolvenční zákon!

Vyhlášení osobního bankrotu je poměrně složitá věc, doporučujeme využít služeb advokáta, protože jakákoliv chyba v návrhu na oddlužení může vést k zamítnutí.

Doufáme, že vám tato stránka předala základní informace: Jak vyhlásit osobní bankrot a jak na oddlužení.

Jak vyhlásit osobní bankrot? 3.75/5 (75.00%) 4