Co je to osobní bankrot? Co je oddlužení?

Osobní bankrot znamená oddlužení fyzických osob, to znamená, že jde o nepodnikatele a dluhy tedy nevznikly během podnikatelské činosti.

O schválení osobního bankrotu rozhoduje výhradně soud, je tedy nutné nejprve podat bezchybný návrh na oddlužení.

Insolvenční zákon a možnosti oddlužení

Existují dva způsoby oddlužení a to oddlužení formou zpeněžení svého majetku nebo oddlužení formou splátkového kalendáře.

Při tom po dobu splátkového kalendáře (5 roků) je dlužník povinnen:

  • Vykonávat výdělečnou činost.
  • Zdělit změnu adresy bydliště a práce insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru.
  • K 15. 1. a  15. 7.  předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za předešlých 6 měsíců.
  • Na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce a věřitelského výboru předložit daňová přiznání za období během oddlužení.
  • Nezavazovat se k závakům, které by nebylo možné splnit.

Doufáme že vám tato stránka zodpověděla otázku: Co je osobní bankrot a co je oddlužení.

Co je to osobní bankrot? Co je oddlužení? 4.50/5 (90.00%) 2