Co je to insolvenční zákon?

Insolvenční zákon je Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Jedná se o český zákon, který se stará o rešení úpadku dlužníka soudním řízením, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co největšímu uspokojení všech věřitelů.

Přečtěte si insolvenční zákon!
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/insolvencni/

Doufáme, že vám tato stránka pomohla v základních otázkách jako: Co je to insolvenční zákon a osobní bankrot.

Co je to insolvenční zákon? 4.50/5 (90.00%) 2